Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2047/KH-UBND ngày 19/09/2019 KẾ HOẠCH Trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020
Số ký hiệu: 2047/KH-UBND Ngày ban hành: 19/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: KẾ HOẠCH Trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2047.ub.signed.pdf