Thông tin văn bản
Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 23/04/2012

V/v phát động thi đua năm 2012.

Số ký hiệu: 07/CT-UBND Ngày ban hành: 23/04/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

V/v phát động thi đua năm 2012.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: CT_07.doc