Thông tin văn bản
Báo cáo số 116/BC-UBND ngày 29/03/2019 Báo cáo tình hình ước thực hiện NSNN quí I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2019
Số ký hiệu: 116/BC-UBND Ngày ban hành: 29/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình ước thực hiện NSNN quí I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 116.bc.PDF