Thông tin văn bản
Văn bản số 1655/VP-KT ngày 16/03/2021 sao gửi Công văn số 2167/BTC-TCNH của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 1655/VP-KT Ngày ban hành: 16/03/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Công văn số 2167/BTC-TCNH của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210319135224.zip