Thông tin văn bản
Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 29/04/2011

Về việc Ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý  chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công và quản lý sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 13/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/04/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc Ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý  chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công và quản lý sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: QD13_2011_UBNDT.DOC