Thông tin văn bản
Báo cáo số 146/BC-UBND ngày 25/04/2019 Báo cáo tình hình thực hiện việc dạy và học ngoại ngữ năm 2018
Số ký hiệu: 146/BC-UBND Ngày ban hành: 25/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện việc dạy và học ngoại ngữ năm 2018
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 146.bc.PDF