Thông tin văn bản
Văn bản số 5508/VP-KTTC ngày 04/08/2020 Sao gửi Thông tư số 72/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 5508/VP-KTTC Ngày ban hành: 04/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 72/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200810084120.zip