Thông tin văn bản
Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 26/07/2011

Về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 

Số ký hiệu: 34/2011/NQ-HĐND Ngày ban hành: 26/07/2011
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Sổ 09 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: 13NQ_34_2011.doc