Thông tin văn bản
Báo cáo số 553/QÐ-TTg ngày 21/04/2017

Quyết định Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030

Số ký hiệu: 553/QÐ-TTg Ngày ban hành: 21/04/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Quyết định Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 553QDTTg2017.pdf