Thông tin văn bản
Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 Ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 36/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2018 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 36.qd.PDF