Thông tin văn bản
Văn bản số 2489/VP-NC ngày 22/06/2016

Về việc : sao gửi Thông tư số 05/2016/TT-BNV

Số ký hiệu: 2489/VP-NC Ngày ban hành: 22/06/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : sao gửi Thông tư số 05/2016/TT-BNV

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2489VPNC2016.rar