Thông tin văn bản
Công văn số 110/UBND-KGVX ngày 14/01/2021 Tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID 19 (Công văn số 103-CV/TU; Công văn số 208/VPCP-QHQT)
Số ký hiệu: 110/UBND-KGVX Ngày ban hành: 14/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID 19 (Công văn số 103-CV/TU; Công văn số 208/VPCP-QHQT)
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 110 ub.signed.pdf