Thông tin văn bản
Báo cáo số 48/BC-UBND ngày 24/02/2020 Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Số ký hiệu: 48/BC-UBND Ngày ban hành: 24/02/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 48.bc.signed.pdf