Thông tin văn bản
Báo cáo số 65/BC-UBND ngày 01/03/2019 Báo cáo tổng kết 09 năm thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh
Số ký hiệu: 65/BC-UBND Ngày ban hành: 01/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết 09 năm thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 65.bc.PDF