Thông tin văn bản
Văn bản số 2954/VP-NCPC ngày 29/04/2020 Sao gửi Công văn 1557 của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 2954/VP-NCPC Ngày ban hành: 29/04/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Công văn 1557 của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200504074412.zip