Thông tin văn bản
Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 Quyết định Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 39/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/10/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2020 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 39 qppl (2).signed.pdf