Thông tin văn bản
Văn bản số 8819/VP-KT ngày 16/11/2022 Sao gửi Quyết định số 109/QĐ-BCĐLNTW
Số ký hiệu: 8819/VP-KT Ngày ban hành: 16/11/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 109/QĐ-BCĐLNTW
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221124140508.zip