Thông tin văn bản
Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 02/04/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Số ký hiệu: 14/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 02/04/2010
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD_14-2010-UBND_T.doc