Thông tin văn bản
Văn bản số 3940/VP-KTTC ngày 12/09/2016

Về việc : Quyết định Phê duyệt Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế

Số ký hiệu: 3940/VP-KTTC Ngày ban hành: 12/09/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Quyết định Phê duyệt Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3940VPKTTC2016.rar