Thông tin văn bản
Văn bản số 79/VP-KTN ngày 08/01/2019 (CKS) triển khai thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 28/12/018 của Chính phủ
Số ký hiệu: 79/VP-KTN Ngày ban hành: 08/01/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) triển khai thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 28/12/018 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 79.rar