Thông tin văn bản
Văn bản số 4246/VP-KT ngày 30/06/2021 Sao gửi Thông tư số 03/2021/TT-BCT
Số ký hiệu: 4246/VP-KT Ngày ban hành: 30/06/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 03/2021/TT-BCT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210701092556.zip