Thông tin văn bản
Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 11/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Dương Minh Châu
Số ký hiệu: 1994/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/09/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Dương Minh Châu
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 1994 qd.signed.pdf