Thông tin văn bản
Báo cáo số 309/BC-UBND ngày 03/09/2019 Báo cáo về việc xây dựng hệ thống vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức ngành giáo dục và đào tạo
Số ký hiệu: 309/BC-UBND Ngày ban hành: 03/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo về việc xây dựng hệ thống vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức ngành giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 309.bc.signed.pdf