Thông tin văn bản
Công văn số 2520/UBND-NC ngày 09/08/2023 Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 2520/UBND-NC Ngày ban hành: 09/08/2023
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 2520 ub 2023_Signed.pdf