Thông tin văn bản
Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 11/01/2019 Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 45/KH-UBND Ngày ban hành: 11/01/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 45.ub.PDF