Thông tin văn bản
Báo cáo số 224/BC-UBND ngày 06/07/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về an toàn thực quý II năm 2020
Số ký hiệu: 224/BC-UBND Ngày ban hành: 06/07/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về an toàn thực quý II năm 2020
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 224 bc.signed.pdf