Thông tin văn bản
Báo cáo số 307/BC-UBND ngày 30/08/2019 Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 19/2016 / TT-BTNMT
Số ký hiệu: 307/BC-UBND Ngày ban hành: 30/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 19/2016 / TT-BTNMT
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 307.bc.signed.pdf