Thông tin văn bản
Văn bản số 1923/UBND-VX ngày 14/07/2016

 Thực hiện TTLT số 37/2015/TTLT-BYT-BTC về giá dịch vụ y tế.

Số ký hiệu: 1923/UBND-VX Ngày ban hành: 14/07/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

 Thực hiện TTLT số 37/2015/TTLT-BYT-BTC về giá dịch vụ y tế.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1923UBNDVX2016.pdf