Thông tin văn bản
Văn bản số 461/VP-KT ngày 15/01/2024 Sao gửi Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 10/01/2024 của Chính phủ về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang tập đoàn Điện lực Việt Nam
Số ký hiệu: 461/VP-KT Ngày ban hành: 15/01/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 10/01/2024 của Chính phủ về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang tập đoàn Điện lực Việt Nam
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240117100411.zip