Thông tin văn bản
Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 20/03/2013

Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND Về chính sách hỗ trợ đối tượng trồng mới cây mía  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giiai đoạn 2012-2015

Số ký hiệu: 04/2013/NQ-HĐND Ngày ban hành: 20/03/2013
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND Về chính sách hỗ trợ đối tượng trồng mới cây mía  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giiai đoạn 2012-2015

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 042013NQHDND2013.doc