Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1952/KH-UBND ngày 10/09/2019 KẾ HOẠCH HỌP MẶT DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN NHÂN NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10/2019
Số ký hiệu: 1952/KH-UBND Ngày ban hành: 10/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: KẾ HOẠCH HỌP MẶT DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN NHÂN NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10/2019
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1952.ub.signed.pdf