Thông tin văn bản
Văn bản số 4901/VP-VHXH ngày 14/07/2020 Sao gửi Thông tư số 15/2020/TT-BTTTT ngày 09/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Số ký hiệu: 4901/VP-VHXH Ngày ban hành: 14/07/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 15/2020/TT-BTTTT ngày 09/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200715080601.zip