Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1612/KH-UBND ngày 30/07/2019 Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
Số ký hiệu: 1612/KH-UBND Ngày ban hành: 30/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1612.ub.signed.pdf