Thông tin văn bản
Công văn số 2474/VP-KTTC ngày 06/05/2019 Triển khai thực hiện Quyết định số 667/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Số ký hiệu: 2474/VP-KTTC Ngày ban hành: 06/05/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Triển khai thực hiện Quyết định số 667/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2474VP-KTTC.rar