Thông tin văn bản
Văn bản số 740/VP-KTN ngày 06/02/2018

(CKS)Về việc : triển khai thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UB ngày 25/01/2018 của ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Số ký hiệu: 740/VP-KTN Ngày ban hành: 06/02/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

(CKS)Về việc : triển khai thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UB ngày 25/01/2018 của ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 740VPKTN2018.rar