Thông tin văn bản
Văn bản số 1633/VP-KT ngày 15/03/2022 Sao gửi NĐ số 20/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Số ký hiệu: 1633/VP-KT Ngày ban hành: 15/03/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi NĐ số 20/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220322141449.zip