Thông tin văn bản
Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 21/12/2010

Phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gò dầu năm 2011.

Số ký hiệu: 12/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 21/12/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. Gò Dầu Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gò dầu năm 2011.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 18 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: NQ_2010_GODAU.rar