Thông tin văn bản
Báo cáo số 22/BC-UBND ngày 22/01/2020 Kết quả triển khai tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
Số ký hiệu: 22/BC-UBND Ngày ban hành: 22/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Kết quả triển khai tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 22.bc.signed.pdf