Thông tin văn bản
Báo cáo số 96/BC-UBND ngày 22/03/2019 Báo cáo thực trạng về năng lực hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ
Số ký hiệu: 96/BC-UBND Ngày ban hành: 22/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo thực trạng về năng lực hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 96.bc.PDF