Thông tin văn bản
Văn bản số 3231/VP-KT ngày 25/05/2021 sao gửi Công văn số 3310/VPVP-QHQT của Văn phòng Chính phủ
Số ký hiệu: 3231/VP-KT Ngày ban hành: 25/05/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Công văn số 3310/VPVP-QHQT của Văn phòng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210526171547.zip