Thông tin văn bản
Công văn số 10/UBND-KTTC ngày 05/01/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 161/NQ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu: 10/UBND-KTTC Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 161/NQ-CP của Chính phủ
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 10 ub.signed.pdf