Thông tin văn bản
Văn bản số 3643/VP-KGVX ngày 10/08/2017

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 1125/QĐ-TTg phê duyệt chương trình  mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020

Số ký hiệu: 3643/VP-KGVX Ngày ban hành: 10/08/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 1125/QĐ-TTg phê duyệt chương trình  mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3643VPKGVX2017.rar