Thông tin văn bản
Văn bản số 7546/VP-KGVX ngày 04/11/2021 sao gửi Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 7546/VP-KGVX Ngày ban hành: 04/11/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211112154047.zip