Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1085/KH-UBND ngày 30/05/2019 Triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 1085/KH-UBND Ngày ban hành: 30/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1085.ub.PDF