Thông tin văn bản
Báo cáo số 50/BC-UBND ngày 24/02/2020 Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội
Số ký hiệu: 50/BC-UBND Ngày ban hành: 24/02/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 50.bcub.signed.pdf