Thông tin văn bản
Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 26/07/2019 Quyết định sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh
Số ký hiệu: 29/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2019 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: