Thông tin văn bản
Công văn số 2606/VP-TKTH ngày 10/05/2019 Sao gửi văn bản ( Quyết định số 451/QĐ-TTg, 22/4/2019)
Số ký hiệu: 2606/VP-TKTH Ngày ban hành: 10/05/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Sao gửi văn bản ( Quyết định số 451/QĐ-TTg, 22/4/2019)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2606VP-TKTH.rar