Thông tin văn bản
Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024
Số ký hiệu: 57/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2019 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 57.qd.signed.pdf