Thông tin văn bản
Văn bản số 203/VP-KT ngày 08/01/2021 sao gửi Quyết định số 3505/QĐ-BCT ngày 29/12/2020 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 203/VP-KT Ngày ban hành: 08/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 3505/QĐ-BCT ngày 29/12/2020 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210114151608.zip