Thông tin văn bản
Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 31/05/2019 Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên thực hiện Đề án “Bố trí, sắp xếp ổn định 3 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2008 - 2019”
Số ký hiệu: 1191/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên thực hiện Đề án “Bố trí, sắp xếp ổn định 3 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2008 - 2019”
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 1191.QD.PDF